Gustamodena.it - Trova e Gusta ristoranti a Modena e provincia
Benvenuto, serve aiuto? Clicca qui Benvenuto! Registrati oppure
Accedi attraverso il Gustanetwork

La lavagna - Modenesità

Giocondo Star - Monologo - Euro Carnevali

GROG
Scritto il 06/01/2009
da GROG
Giocondo Star - Monologo

(In scena : una ragazza dei nostri giorni, in minigonna, sta asciugandosi le lacrime).

Oh, a sòun che ! A dmand scusa a tòtt sti sgnòr, s'am presèint zigànd e vistida in ste manêra che. M a ... csa vôlni, bèh ! j-aven pazinzia, a sòun 'na povra ragazôla, puvràta e desgrazieda per zunta ! Però la mê stanlèina curta, l'è ed moda, e pò, am l'ha cumpreda mê mèdra in cors Cavour, al mercato stracci dal lonedè.
I laghermòun no, i larghermòun, beh, quist i-en tòtta colpa ed Giocondo. Chi l'é Giocondo? Bèin, mo l'è al mê ambrôs !, o almeno al l'éra fin a l'etra sira, perché cal desgraziê a sàmbra ch'a n'nin' vòia piò savér ad mè. E pensêr ch'a sun stéda mè a insgnèregh « l'a-b-c- dell'amore », oh ! intindàmes bein, « con le dovute maniere », quast al sia bèin cêr ! E quàst a l'ho fat sol per purterel a « l'alto livello » di zòven d'incô.
Ma l'è méi ch'andàma per ordin, el premi vòlt che Giocondo am filèva adrê, l'era al piò timid e stùpid di zuvnòt ed Modna, tant che i sô amigh, i-al ciameven « Giocondo Star » per al fat che in caiunisma al valiva al dàppi. A la sira, sàtta al purtòun ed cà mia in Cors Vitôri, Giocondo, an fèva èter che tirerem el trazz, oh! al sembreva un professionesta dal tir a la fune, e me, a m'adanèva a spiegheregh « l'arte del bacio » di miôr artesta, ed altri ammenicol dal géner. Beh!, av dirò che Giocondo, al migliorava dè per dè, e zerti volt al s'arrampichêva ch'am sembreva Bonatti, slungand el man da per tòtt, per arrivêr a la « vetta » givel lò, cal vigliàch !, E me, a dvintéva râssa da la verghègna.
« Giocondo ! ? a gh'giva, ? tin zà chel man, tel sê, ch'a tàm al blàdegh !».
E lò : « Tês ch'a sun in orbita ! ».
Comunque, Giocondo al s'era fàtt vlér bèin dai mê genitor, che ormai i-al ciameven « sgnor Gicondo », cal lazaroun !
Sinti mò cus'al m'ha fat, e cuma l'è andèda. Una sira, circa dû mês fà, dap aver girê un poch sul cavalcavia, as miténn a sedr' in dal giardein « pubblico », e lè, parland dal piò e dal meno, Giocondo am vlè spiegher la partida ed fôtbal dla dmànga préma.
E mèinter ch'al parléva, am strichèva seimper de piò, am carezeva e « mi baciava alla Mastroianni », al giva lò, e cuntinuand cun la partida, al gè, che quàl l'era stê un gran bel « macht », che al gol ed Toro al fò un caplavor: « Sèint Marisa; a un zert minut l'arbitro al s'dè un chèlz ed puniziòun in in favór, Toro, al mité a post la bala e ... zàchete, al lasé partir un tir fantastich, al balòun quand al fó davanti a la porta al fé un préll e l'andé dèinter ». Intant Giocondo tòtt cunteint am giva : « Tesor mê ! ... (e subètt dàp), a s' vad che Toro a cal balòun al gh'îva dê l'efêt ».
Sa dev dir la veritê, un zert efêt al sinté anch'a mè in cl'àtim, ma, sul mumeint an gh'fé gnanch chês. Però, dàp soquant giôren, am cumincè a gnir di giròun ed tèsta, a sintîva ch' era succês quel ed nóv, e alôra a cunté tòtt a mê medra. Le l'am gè : Chèra la mê ragazóla, egli-en côs e-ch càpiten, fiola mia ! Sò, an zigher menga, a guardaràm ed ripiegher, fàtt curâg t'en n'ê menga la préma, e po' al sgnor Giocondo in fanda l'ê un boun partî, al g'ha un post sicur deintr'a l'Azienda, et vedrè Marisa, s'an n'é proprio un vigliach al te spusarà ».
E acsè ier sira arn sòun decisa, a g'ho avért al lèber a cal bel muscardèin. Lò al giva ch'an ghiva menga colpa. Oh ! am sem-breva turnê al Giocondo « prima maniera ! ». Mè alora a g'ho fàt gnir in mèint la sira dal giardèin, cla famosa puniziòun ed Toro, al gol cun l'efêt, e tanti eter bèli cuslèini. Lo al m'ha guardê cun un sorris da imbambî e pò al m'ha détt :
« Beh mo' csa vôt Marisa? Té te schérz, mè ch'a tóga muiéra? Te'n dvintarê menga màta? Mo te Marisa, t'em vô ruvinêr la mê gioventù, e pò va bèin ch'am ciam Giocondo, però an'gh'l'ho ménga scrétt chè in fròunta!».
Détt quast, al ciapè un filobus cl'andêva in cèinter e da cal mumeint an'l'ho piò vést.
Bròtt lazaròun, ecco, nuêtri dann, an se psàm piò fider, gnanch d'un Giocondo qualunque !